ثبت نام کلاسهای ALES

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

کلاس های آمادگی جهت آزمون آلس هر ساله در ماه های دی و بهمن و همچنین اوائل شهریور ماه تشکیل و برگزار میگردد.

مدت زمان کلاس های آلس در حدود دو و نیم ماه به صورت نیمه فشرده اجرا می گردد.

مدرسین(با مدارک دکتری ریاضی) موسسات ایران تومر و یوس دیتا (تبریز یوس) با تجارب چند ساله نسبت به تدریس این آزمون و آشنایی با فرمت و تیپ سئوالی آلس در بخش سایسال (ریاضی) در یادگیری جوابگویی و سرعت عمل تست زنی و نیز کمک به خواندن صورت مسئله به زبان استانبولی متقاضیان را یاری می کنند.

شروع کلاس های آلس (ALES)
از شهریور  97

جهت تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاههای معتبر ترکیه

Image
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی