مرحله معادل سازی STS

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

مرحله معادل سازي STS

اين مرحله جهت معادل سازي مدارك پزشكان و دندانپزشكان عمومي در

سازمان آموزش عالي (YÖK) برگزار مي گردد. معمولا اين مرحله در اواخر

فروردين ماه هر سال در قالب آزموني براي پزشكان و دندانپزشكان

اجرا مي شود. اصولا اين آزمون شامل 2 مرحله مي باشد

(آزمون پايه و آزمون تخصص و كلينيك)

نكته مهم اينكه راهيابي به آزمون DUS و يا TUS با شرط موفقيت و قبولي در STS مي باشد.

Image
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی