آزمون تخصص دندانپزشکی DUS

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

آزمون تخصص دندانپزشكي جهت اعزام به دانشگاههای معتبر ترکیه

اين آزمون در ماه هاي آوریل (Nisan) و ماه سپتامبر(Eylül)در تركيه جهت تخصص رشته دندانپزشكي در دانشگاه هاي تركيه برگزار مي گردد.

در سالهاي گذشته كليه دندانپزشكان جهت ادامه تحصيل در دانشگاه هاي تركيه در مقطع تخصص از طريق آزمون ALES اقدام مي كردند. اما از سال 2012 آزمون DUS جايگزين شد.

جهت مشاوره تخصصی در خصوص شرایط تحصیل در دانشگاههای ترکیه

و همچنین هزینه های تحصیل در ترکیه و نیز دریافت منابع DUS تماس بگیرید.

Image
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی