خرید مسکن

Image

خرید مسکن

علاقمندان به مهاجرت از طریق خرید مسکن و سرمایه گذاری در کشورهای ترکیه، اوکراین می توانند پس از شرکت در جلسات مشاوره (با تعیین وقت قبلی) نسبت به شرایط و ارزیابی قیمت های منطقه ای در خصوص سرمایه گذاری در بازار مسکن اطلاعات لازم کسب نمایند.

افراد متقاضی می توانند در خصوص اقامت های موقت از طریق اجاره مسکن در مناطق مختلف ترکیه و اوکراین و یا از طریق ثبت نام در کالج های آموزشی و دیگر موارد مشابه اقدام نمایند.

مشاورین ما با توجه به شرایط و بودجه درخواست کنندگان خرید مسکن در مناطق قابل معامله برای ایرانیان، نسبت به تخمین و برآورد این موضوع پیشنهادات و راهنمایی های لازم را انجام داده و در صورت درخواست متقاضیان، اقدامات لازم انجام می شود.

 

مسکن در ترکیه
کرایه مسکن در صدر هزینه های زندگی در ترکیه قرار دارد و نوع سوخت گرمایشی در هزینه مسکن بسیار موثر است. زغال سنگ، گاز لوله کشی ، گاز کپسول؛ گازوئیل ، هیزم از سوخت های مصرفی در ترکیه است که هر کدام قیمت های متفاوتی دارد . آپارتمان سیستم مرکزی دارد و بخاری یا پکیج در میزان هزینه ها تاثیرگذار است. کرایه مسکن از شهری به شهر دیگر متفاوت است. در بعضی شهرها کل کرایه یک سال را از شما پیش می گیرند و در بعضی شهرها ماه به ماه باید پرداخت کنید. ولی آنها هم معمولا ۲ یا ۳ ماه کرایه را پیش می گیرند. کرایه مسکن در ترکیه از ٥٥٠ لیر آغاز و تا ١٥٠٠ لیر نسبت به مناطق مختلف شهري در نوسان است.در خانه های با سیستم مرکزی، مبلغ ٥٠ تا ١٥٠ لير باید پول سوخت پرداخت کنید و این مبلغ جدای از کرایه مسکن میباشد.
 
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی