Image
دانشگاه حاجت تپه دانشگاه دولتي و بزرگي در آنكارا است و برترين دانشگاه پزشكي تركيه به شمار مي رود. اين دانشگاه داراي دو مجموعه اصلي است. اولين مجموعه در آنكارا بوده و مركز پزشكي در آن قرار دارد و دومي در Beytepe قرار دارد كه با مركز شهر 13 كيلومتر فاصله دارد. اين مجموعه داراي 6،000،000 متر مربع فضاي سبز است و دانشكده اي اقتصاد، بازرگاني، علوم آموزشي، مهندسي، هنرهاي زيبا، ادبيات و علوم در آن قرار دارند. علاوه بر اين دو مجموعه مدرسه علوم اجتماعي Keçiören و كنسرواتوار دولتي آنكارا نيز از سال 1982 تحت نظر اين دانشگاه بوده و در مجموعه دانشگاهي Besevler قرار دارد. معمولا از بین دانشجویان و متقاضیان اعزام به دانشگاههای ترکیه ، بیشترین تمایل و گزینه شرکت کنندگان بعد از آزمون یوس در رشته های پزشکی و دندانپزشکی ، دانشگاه حاجت تپه میباشد.
دانشكده ها
 • دانشكده ارتباطات
 • دانشكده دندانپزشكي
 • دانشكده اقتصاد
 • دانشكده علوم آموزشي
 • دانشكده مهندسي
 • دانشكده هنرهاي زيبا
 • دانشكده علوم بهداشتي
 • دانشكده حقوق
 • دانشكده ادبيات
 • دانشكده پزشكي
 • دانشكده پزشكي كاستامونو
 • دانشكده داروسازي
 • دانشكده علوم
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی